Điều khoản và điều kiện

Chính sách

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với Smulie. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web Smulie tại địa chỉ URL hi.smulie.io ("Trang web") và ứng dụng di động của Smulie ( "Dịch vụ") được vận hành bởi Công ty TNHH Smulie ("chúng tôi", hoặc "của chúng tôi"), bạn (người dùng hoặc người xem Dịch vụ Smulie, cũng là "bạn") đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi, điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta với bạn liên quan đến Dịch vụ Smulie và việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong đó, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện ("Điều Khoản", "Điều Khoản và Điều Kiện") này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động của Smulie bao gồm : Simpia, Beat Battle Duel, Music Night Battle, HDPiano ( "Dịch vụ của Smulie").

        1. Bạn sử dụng

1.1 Dịch vụ của Smulie phục vụ riêng cho việc sử dụng cá nhân, không có mục đích thương mại. Các dịch vụ được cung cấp bởi Smulie được cấp phép cho bạn và không được bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng.

1.2 Chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính sẵn có và dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

1.3 Bạn bị cấm thu thập nội dung hoặc thông tin hoặc truy cập vào Dịch vụ Smulie thông qua phương tiện tự động, chẳng hạn như bot thu hoạch, robot, spider hoặc scraper, (được thiết kể để thu thập thông tin từ trang web một cách tự độngmà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ chúng tôi.

1.4 Giới hạn hoặc hạn chế truy cập vào các phần cụ thể hoặc toàn bộ Dịch vụ Smulie có thể được áp đặt mà không cần thông báo trước, và các hành động như vậy sẽ không dẫn đến bất kỳ trách nhiệm nào từ phía chúng tôi.

1.5 Việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ Smulie của bạn phải tuân thủ liên tục với các điều khoản và điều kiện này. Việc sử dụng không được ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi hay biện pháp nào khác mà Dịch vụ của Smulie có thể có, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào, chúng tôi có quyền từ chối cho bạn sử dụng dịch vụ Smulie tiếp theo.

1.6 Ứng dụng di động Smulie bao gồm ứng dụng Simpia (ứng dụng học đàn piano) sử dụng dịch vụ API của YouTube để phát các video được nhúng theo Điều khoản và Điều kiện của Youtube: YouTube’s Terms of Service

      2. Đăng ký dịch vụ

2.1 Nếu bạn chọn đăng ký gói dịch vụ theo tháng hoặc theo thời gian khác, bao gồm cả Gói Dịch vụ Vĩnh Viễn (gói Lifetime) (“Gói Dịch vụ”), bạn sẽ thanh toán trước theo chu kỳ tái diễn định kỳ. Bằng việc mua Gói Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý rằng Gói Dịch vụ sẽ tự động gia hạn cho các khoảng thời gian liên tiếp có cùng độ dài trừ khi bạn hủy nó hoặc Smulie Co. Ltd hủy nó. Bạn có thể hủy gia hạn Gói Dịch vụ của mình thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến của bạn.

2.2. Trừ khi có quy định khác từ chúng tôi, thời hạn của Gói đăng ký của bạn sẽ bắt đầu từ ngày bạn thanh toán cho Dịch vụ Smulie, và bạn từ chối bất kỳ quyền rút lui nào theo quy định pháp luật ("herroepingsrecht"). Các Gói Dịch vụ và các thỏa thuận khác giữa bạn và chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày sớm nhất của thời hạn được đặt bởi Smulie hoặc thỏa thuận giữa bạn và Smulie, hoặc việc chấm dứt Gói Dịch vụ từ phía Smulie theo điều khoản phụ sau đây.

2.3 Không giới hạn quyền chấm dứt theo quy định pháp luật hoặc các quyền lợi và biện pháp khác của Smulie, chúng tôi có quyền tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ, bao gồm các quyền ở đây, hoặc chấm dứt hoặc hủy bỏ Gói đăng ký và bất kỳ thỏa thuận nào khác với bạn mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào nếu:

a) Bạn không đáp ứng đầy đủ hoặc đúng hạn các nghĩa vụ của mình đối với Smulie, dù chỉ là một phần;

b) Chúng tôi nhận thức được tình huống tạo lý do hợp lệ để tin rằng bạn sẽ không đáp ứng đúng hạn tất cả các nghĩa vụ của mình;

c) Xuất hiện các tình huống khác mà tính chất của chúng không đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo tiêu chuẩn của sự hợp lý và công bằng, hoặc trong trường hợp các tình huống khác có tính chất không thể mong đợi chúng tôi duy trì các nghĩa vụ mà không có sự thay đổi.

     3. Dùng thử miễn phí

3.1 Smulie có quyền tự quyết định cung cấp Gói đăng ký kèm theo thời kỳ dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian hạn chế ("Dùng thử miễn phí").

​3.2 Để đăng ký Dùng thử miễn phí, bạn có thể cần nhập thông tin thanh toán của mình. Nếu bạn cung cấp thông tin thanh toán trong quá trình đăng ký Dùng thử miễn phí, Smulie  sẽ không tính phí cho bạn cho đến khi Dùng thử miễn phí kết thúc. Vào ngày cuối cùng của Dùng thử miễn phí, trừ khi bạn đã hủy Gói Dịch vụ của mình, bạn sẽ tự động bị tính phí các khoản phí Gói Dịch vụ áp dụng cho loại Gói Dịch vụ bạn đã chọn.

3.3 Bất kỳ lúc nào và mà không cần thông báo trước, Smulie . giữ quyền (i) sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Ưu đãi Dùng thử miễn phí, hoặc (ii) hủy bỏ và chấm dứt Ưu đãi Dùng thử miễn phí đó.

       4. Gói dịch vụ vĩnh viễn (Lifetime)

Gói Dịch vụ "Vĩnh Viễn" cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Smulie từ thời điểm mua đến khi Dịch vụ Smulie không còn khả dụng nữa. Gói Dịch vụ Vĩnh Viễn không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân khác. Chúng tôi không đảm bảo về tuổi thọ dự kiến của Dịch vụ Smulie. Bằng cách chọn gói đăng ký trọn đời, bạn chấp nhận và đồng ý rằng Dịch vụ Smulie có thể thay đổi hoặc chấm dứt trong tương lai mà không có quyền được bồi thường hoặc hoàn lại tiền cho bạn.

      5. Chi phí và Thanh Toán

5.1 Một phần của Dịch vụ Smulie là miễn phí, nhưng không phải tất cả Thông tin về các phần của Dịch vụ Smulie mà bạn cần phải trả phí và chi phí của chúng được hiển thị trong Ứng dụng Smulie. Smulie giữ quyền thay đổi xem phần nào của Dịch vụ Smulie là miễn phí hay phải trả phí mà không thông báo trước.

5.2 Giá của Dịch vụ Smulie có thể thay đổi trong tương lai. Nếu có sự thay đổi về giá của Gói Dịch vụ hiện tại của bạn, giá mới sẽ tự động áp dụng vào ngày đầu tiên của gia hạn tiếp theo của Gói Dịch vụ của bạn. Trong trường hợp bạn không muốn chấp nhận các điều khoản được sửa đổi, bạn có thể hủy Gói Dịch vụ gia hạn, tuân theo hướng dẫn được mô tả trong phần "Đăng ký dịch vụ".

5.3 Các ưu đãi giới thiệu hoặc các đợt khuyến mãi giảm giá có thời gian giới hạn. Thời gian giảm giá trên giá thường xuyên của dịch vụ Smulie luôn được nêu rõ trong các giảm giá giá. Sau đợt giảm giá, giá đăng ký bình thường sẽ áp dụng.

    6. Hoàn Trả

Trừ khi có yêu cầu bắt buộc theo luật pháp, các khoản phí Gói Dịch vụ đã thanh toán không được hoàn lại.

     7. Tài khoản và mật khẩu

7.1 Bạn chịu trách nhiệm cho mọi việc sử dụng Dịch vụ Smulie, cũng như cho tính toàn vẹn của mật khẩu và các phương tiện xác định khác đối với thông tin tài khoản của bạn tại Smulie.

7.2 Bạn phải bảo vệ mật khẩu được sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động nào dưới tên của bạn, cho dù mật khẩu của bạn được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc một dịch vụ của bên thứ ba.

7.3 Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi phát hiện bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn mà không được ủy quyền nào.

7.4 Nếu bạn đăng nhập vào Dịch vụ bằng Facebook Connect, chúng tôi sẽ thu thập thông tin có thể nhìn thấy thông qua tài khoản Facebook của bạn như: (1) tên đầu và tên cuối, (2) ID Facebook, (3) Hình ảnh/URL hồ sơ, và (4) danh sách bạn bè trên Facebook. Tài khoản của bạn có thể được sử dụng để xác định bạn một cách công khai như một phần của tính năng xã hội của Dịch vụ, bao gồm tương tác giữa người dùng, chức năng chat hoặc tin nhắn, bảng xếp hạng công khai, cạnh tranh trực tiếp và các tính năng tương tự khác. Tên người dùng của bạn sẽ là công khai và sẽ được hiển thị cho người dùng khác, nhưng chỉ cho phép truy cập vào thông tin được coi là công khai hoặc mà bạn đã chỉ định là công khai trong cài đặt hồ sơ người dùng của bạn. Tất cả thông tin ở đây được người dùng cung cấp tự nguyện để đơn giản hóa quá trình ủy quyền và sử dụng các tính năng xã hội. Tìm hiểu cách loại bỏ tính năng kết nối Facebook của bạn với Dịch vụ của chúng tôi: Đây

7.5 Smulie không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng không được ủy quyền, có hoặc không có sự nhận thức của bạn, với tên người dùng, mật khẩu và/hoặc các phương tiện xác định khác.

     8. Quyền lợi và sở hữu trí tuệ

8.1 Nội dung trong Dịch vụ Smulie là tài sản và được sở hữu bởi chúng tôi. Nội dung này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, âm thanh, đồ họa và phần mềm. Tất cả các quyền mà chúng tôi không trực tiếp chấp thuận đều do chúng tôi giữ lại. Chúng tôi sở hữu mọi quyền, tiêu đề và lợi ích, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên thương hiệu, quyền sở hữu, tên miền, bằng sáng chế, tiêu đề, mã máy tính, hiệu ứng âm thanh - hình ảnh, chủ đề, cài đặt, nghệ thuật, công trình âm nhạc và quyền đạo đức. Những quyền này áp dụng cho cả tài sản đã đăng ký và chưa đăng ký, cũng như tất cả các ứng dụng liên quan.

8.2 Việc làm cho Dịch vụ Smulie hoặc bất kỳ nội dung nào của nó trở nên công cộng hoặc sao chép chúng là hoàn toàn nghiêm cấm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tiết lộ, xuất bản lại, phân phối lại hoặc sao chép lại, cho dù toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi được chấp thuận rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này.

    9. Đường liên kết tới các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà không phải là sở hữu hoặc kiểm soát bởi Smulie.

Smulie không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng nhận thức và đồng ý rằng Smulie không chịu trực tiếp hay gián tiếp bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc sử dụng hoặc tin tưởng vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

    10. Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Khi bị chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể đơn giản là ngừng sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp tài khoản của bạn là tài khoản Premium (điều này có nghĩa là bạn đã đăng ký các ứng dụng của chúng tôi), bạn có thể hủy Gói Dịch vụ trước khi ngừng sử dụng Dịch vụ.

      11. Hạn chế và Trách Nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, Smulie. Co. Ltd., cũng như các giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc liên kết của họ, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, rủi ro, đặc biệt, phụ thuộc hoặc trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn là mất lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, lòng tốt hoặc các thiệt hại không vật chất khác, phát sinh từ (i) việc truy cập hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; (ii) hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ; (iii) bất kỳ nội dung nào được nhận từ Dịch vụ; và (iv) việc truy cập, sử dụng trái phép hoặc thay đổi của các truyền tải hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, trái phép (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra thiệt hại đó, và thậm chí nếu biện pháp khắc phục được nêu ở đây được cho là đã thất bại trong mục tiêu cốt yếu của nó.

     12. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

  • EmailHỗ trợ khách hàng: hello@smulie.io 

  • Điện thoại+84 903982259

  • Địa chỉ: Smulie Co. Ltd  L12-17, Richmond city, 207a Nguyen Xi, ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

Smulie

 207 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 0903 982 259

 hello@smulie.io

 www.smulie.com

Mạng xã hội

© Copyright Smulie. All Rights Reserved