Copyright

Chính sách

Copyright

Smulie Co. Ltd. (“chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “của chúng tôi”) điều hành trang web amanotes.com và ứng dụng di động của Smulie bao gồm Simpia, Beat Battle Duel, Music Night Battle, HDPiano (gọi chung là “Dịch vụ”).

 

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi có định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Tuyên bố Bảo mật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc thường xuyên để cập nhật thông tin trong tuyên bố bảo mật này.

 
 1. Information Collection and Use

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

 

Types of Data Collected

 • Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận diện cá nhân cụ thể có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận biết bạn ("Dữ liệu Cá Nhân"). Thông tin nhận diện cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn là:

​ 

 • Họ và tên

 • Địa chỉ Email

 • Thông tin hồ sơ (được chia sẻ bởi bạn trong cộng đồng), bao gồm hình ảnh hồ sơ, giới tính, thể loại âm nhạc yêu thích.

 • Cookies và Dữ liệu Sử dụng

 

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá Nhân của bạn để liên lạc với bạn qua tin tức, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin này từ chúng tôi bằng cách tuân theo liên kết hủy đăng ký hoặc theo hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

 • Dữ liệu sử dụng:

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động ("Dữ liệu Sử dụng").

 

Dữ liệu Sử dụng này có thể bao gồm thông tin như ID người dùng và số khách hàng, địa chỉ Protocol Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), dữ liệu và ID thiết bị, phiên bản trình duyệt, trang của Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày của lượt truy cập, thời gian dành cho những trang đó, ID quảng cáo di động, bộ nhận diện thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

 

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, Dữ liệu Sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, các bộ nhận diện thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

 
 • Dữ liệu vị trí

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy ("Dữ liệu Vị trí"). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua cài đặt thiết bị của bạn.

 
 • Theo dõi & Dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để

Cookies là các tập tin chứa một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như các đèn báo, thẻ và kịch bản để thu thập và theo dõi thông tin, cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

 

Bạn có thể chỉ dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookies hoặc thông báo khi có cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, có thể bạn sẽ không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

 

Ví dụ về các loại Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Session Cookies: Chúng tôi sử dụng Session Cookies để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.

 • Preference Cookies: Chúng tôi sử dụng Preference Cookies để ghi nhớ các sở thích và cài đặt khác nhau của bạn.

 • Security Cookies: Chúng tôi sử dụng Security Cookies cho mục đích bảo mật.

 • Advertising Cookies:Advertising Cookies được sử dụng để hiển thị quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

 

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau đây:

 • Nghĩa vụ pháp lý

Một số việc xử lý dữ liệu của chúng tôi được yêu cầu theo luật pháp. Điều này đặc biệt liên quan đến thông tin quan trọng cho việc quản lý (tài chính) và đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ thuế và kế toán. Bằng việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể hoàn thành các cam kết hợp đồng với bạn, đảm bảo bạn tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

 • Quản lý thành viên và dịch vụ

Chúng tôi theo dõi thông tin của các thành viên Chordify. Chúng tôi lưu trữ các chi tiết cá nhân khác nhau của liên hệ để quản lý dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Đôi khi, chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ để tiếp cận lĩnh vực quan tâm của bạn để cung cấp thông tin tốt nhất có thể và nội dung hấp dẫn, và chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho nghiên cứu thị trường và khuyến mãi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau như thư, email, Twitter, LinkedIn, Instagram và Facebook.

 • Thông tin thông báo và bản gửi

Bạn có thể đăng ký nhận các loại thông báo từ chúng tôi, đôi khi là cá nhân hóa, đôi khi không. Nếu bạn không muốn nhận thông báo nữa, bạn có thể hủy đăng ký trong mỗi email và trong cài đặt tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể chỉ định sở thích của mình về loại thông báo mà bạn muốn nhận trong cài đặt tài khoản của bạn.

 • Tiếp thị

Để phát triển, Smulie cần mở rộng phạm vi khách hàng của mình, nói cách khác, chúng tôi liên tục tuyển dụng các thành viên mới, đối tác công nghiệp, nhạc sĩ, giáo viên âm nhạc. Do đó, để duy trì liên lạc với tất cả mọi người, chúng tôi xử lý các chi tiết liên hệ và lĩnh vực quan tâm của họ. Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho các chiến dịch Smulie đặc biệt cho mục đích tiếp thị, bao gồm địa chỉ IP, cookie ID, ID mạng xã hội và/hoặc thói quen lướt web. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo phù hợp nhất tại các vị trí thích hợp. Chúng tôi sử dụng 'nhóm đối tượng tùy chỉnh' trên các nền tảng truyền thông xã hội cho Chordify (và các chiến dịch liên quan) thông qua quảng cáo Google, Youtube, Tiktok, cho phép các nền tảng này hiển thị quảng cáo cá nhân hóa. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo thông qua các nền tảng này, bạn có thể hủy đăng ký trực tiếp trên các nền tảng tương ứng.

 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi:

Chúng tôi cũng lưu trữ dữ liệu cá nhân để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi 'ghi log' hành vi nhấp chuột trên trang web để phân tích những bài hát được chơi nhiều nhất, những bài viết được đọc nhiều nhất và tỉ lệ mở để xem xem liệu thông tin trong bản tin của chúng tôi có phù hợp không.

 1. Các quyền của bạn:

Đối với gợi ý, nhận xét hoặc ý kiến phản đối về việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hello@smulie.io. Để thực hiện quyền của bạn, gửi cho chúng tôi một email với thông tin cụ thể về dữ liệu cá nhân. Đối với yêu cầu xoá, chúng tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ dữ liệu cá nhân liên quan trừ khi có các nghĩa vụ pháp lý hoặc lý do khẩn cấp ngăn cản chúng tôi. Bạn sẽ nhận được xác nhận sau khi dữ liệu được xoá. Trong trường hợp không xoá hết dữ liệu, chúng tôi sẽ cung cấp một giải thích. Hãy làm rõ yêu cầu của bạn thêm nếu cần.

 

Nếu có thông tin không chính xác hoặc lỗi thời về bạn, hãy tự chỉnh sửa trong cài đặt của bạn trong ứng dụng. Hoặc thông báo cho chúng tôi về các thay đổi cần thiết, chúng tôi sẽ vui lòng hỗ trợ bạn.

 

Bạn có thể Thu hồi sự cho phép, ví dụ như không muốn nhận email (bạn có thể thực hiện điều này trong cài đặt hoặc qua liên kết trong email được gửi bởi Smulie) hoặc thông qua trang cài đặt bảo mật của Google tại https://security.google.com/settings/security/permissions. Nếu bạn muốn thu hồi sự cho phép cho bất kỳ xử lý nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Xoá: Bạn có thể dễ dàng xoá thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn bằng cách chọn hộp [xoá tất cả dữ liệu lưu trữ về tôi] khi xoá tài khoản Smulie của bạn. [Cài đặt] > [Tài khoản của tôi] > [xoá tài khoản].

Việc thực hiện yêu cầu xoá này có thể mất tối đa 7 ngày vì những lý do sau:

 

 • Các yêu cầu hành chính, chẳng hạn quản lý thanh toán hoặc xử lý hoàn tiền, bao gồm các quy trình loại bỏ trùng lặp.

 • Chúng tôi giữ lại tài khoản của bạn trong 7 ngày sau khi xoá, xem xét rằng việc chia tay có thể quan trọng hơn dự kiến. Mặc dù tài khoản đã bị xoá sẽ trở nên vô hiệu và không hoạt động ngay lập tức, nhưng khoảng thời gian này cho phép người dùng kích hoạt lại tài khoản nếu cần thiết.

Thông tin Quảng cáo và Tiếp thị  

 

Bạn có thể hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị theo các cách sau:

• Quản lý cài đặt thông báo 

You can deactivate push notifications or change your notification preferences at any time within the app or in your device settings. 

• Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích 

Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng truy cập Mạng Quảng cáo Khởi nghiệp (https://www.networkadvertising.org/choices) hoặc Liên minh Quảng cáo Số (https://www.aboutads.info/choices). Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo trực tuyến nữa. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chọn quảng cáo bạn thấy.

Không theo dõi và Cài Đặt Trình duyệt khác 

Chúng tôi không phản hồi các tín hiệu "không theo dõi".   

Quyền riêng tư theo địa phương cụ thể 

Bạn có thể có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, tuỳ thuộc vào luật pháp địa phương. Trong một số trường hợp, yêu cầu truy cập quyền có thể phải được xác minh. Ví dụ: cư dân của California hoặc Liên minh châu Âu có thể có các quyền lợi và lựa chọn bổ sung. Vui lòng tham khảo Phần 7 (Quyền riêng tư California) và Phần 8 (Quyền riêng tư Liên minh châu Âu) dưới đây.

Người nhận bên thứ ba:

Chúng tôi ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Đối với mục đích quảng cáo cá nhân và hợp tác với các công ty khác gửi cho bạn các khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt phù hợp với sở thích của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau đây cho các mục đích được mô tả dưới đây

 
• Bộ phần mềm phát triển (SDKs) hoặc nền tảng quảng cáo và phân tích
Chúng tôi sử dụng SDK để hỗ trợ một số chức năng cho các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm quảng cáo và phân tích. Mỗi nền tảng có chính sách bảo mật riêng và các thực hành bảo vệ dữ liệu của riêng mình.
 
• AdColony
https://www.adcolony.com/privacy-policy/ &

Smulie

 207 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 0903 982 259

 hello@smulie.io

 www.smulie.com

Mạng xã hội

© Copyright Smulie. All Rights Reserved