Chính sách bảo mật

Chính sách

Chính sách bảo mật

Smulie (“chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) điều hành trang web http://hi.smulie.io và ứng dụng di động của Smulie bao gồm Simpia, Beat Battle Duel, Music Night Battle, HDPiano (gọi chung là “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi có định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Tuyên bố Bảo mật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc thường xuyên để cập nhật thông tin trong tuyên bố bảo mật này.

            1. Thu thập và Sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ .

Các loại dữ liệu được thu thập

       - Dữ liệu cá nhân: 

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận diện cá nhân cụ thể có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận biết bạn ("Dữ liệu Cá Nhân"). Thông tin nhận diện cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn :

 • Họ và tên

 • Địa chỉ Email

 • Thông tin hồ sơ , bao gồm hình ảnh hồ sơ, giới tính, thể loại âm nhạc yêu thích.

 • Cookies và Dữ liệu Sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá Nhân của bạn để liên lạc với bạn qua tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin này từ chúng tôi bằng cách nhấn  liên kết hủy đăng ký hoặc làm theo hướng dẫn hủy đăng ký, được đính kèm trong bất kỳ email nào từ Smulie.

       - Dữ liệu sử dụng:

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động ("Dữ liệu Sử dụng").

Dữ liệu Sử dụng này có thể bao gồm thông tin như ID người dùng và số khách hàng, địa chỉ Protocol Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), dữ liệu và ID thiết bị, phiên bản trình duyệt, trang của Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày của lượt truy cập, thời gian dành cho những trang đó, ID quảng cáo di động, bộ nhận diện thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, Dữ liệu Sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, các bộ nhận diện thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

       - Dữ liệu vị trí

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy ("Dữ liệu Vị trí"). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua cài đặt thiết bị của bạn.

       - Theo dõi & Dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu giữ một số thông tin cần thiết.

Cookies là các tập tin chứa một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như các đèn báo, thẻ và kịch bản để thu thập và theo dõi thông tin, cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình từ chối tất cả cookies hoặc thông báo khi có cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, có thể bạn sẽ không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về các loại Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Session Cookies: Chúng tôi sử dụng Session Cookies để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.

 • Preference Cookies: Chúng tôi sử dụng Preference Cookies để ghi nhớ các sở thích và cài đặt khác nhau của bạn.

 • Security Cookies: Chúng tôi sử dụng Security Cookies cho mục đích bảo mật.

 • Advertising Cookies:Advertising Cookies được sử dụng để hiển thị quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau đây:

 • Nghĩa vụ pháp lý

Một số quá trình xử lý dữ liệu của chúng tôi là bắt buộc theo quy định của pháp luật. Điều này chủ yếu liên quan đến thông tin quan trọng cho quản lý (tài chính) của chúng tôi và để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ thuế và kế toán. Bằng cách thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng với bạn và đồng thời đảm bảo bạn tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

 • Quản lý hội viên và dịch vụ

Chúng tôi theo dõi thông tin của các thành viên Simpia và lưu trữ nhiều thông tin cá nhân của các liên hệ để hoạch định và vận hành dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Chẳng hạn, chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ để tiếp cận lĩnh vực quan tâm của bạn và cung cấp thông tin và nội dung hấp dẫn nhất có thể. Đồng thời, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện nghiên cứu thị trường và các chương trình khuyến mãi. Liên hệ với chúng tôi có thể thông qua nhiều kênh như thư, email, Twitter, LinkedIn, Instagram và Facebook, và để thực hiện điều này, chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân.

 • Bản tin và Thư thông báo

Bạn có thể đăng ký nhận các bản tin từ chúng tôi, một số có thể được tùy chỉnh riêng và một số không. Nếu bạn không muốn nhận thêm bản tin, bạn có thể hủy đăng ký qua email theo hướng dẫn trong từng bản tin, hoặc trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể chọn loại bản tin mà bạn muốn nhận trong phần cài đặt tài khoản của mình.

 • Tiếp thị

Để phát triển, Smulie cần mở rộng danh sách khách hàng , nghĩa là chúng tôi liên tục tìm kiếm các khách hàng mới, đối tác, nhạc sĩ và giáo viên âm nhạc. Để duy trì liên lạc với mọi người, chúng tôi thu thập thông tin liên lạc và lĩnh vực quan tâm của họ. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các chiến dịch quảng cáo của Smulie, đặc biệt là cho mục đích tiếp thị, bao gồm địa chỉ IP, cookie ID, ID truy cập mạng xã hội và/hoặc thói quen duyệt web. Điều này giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo phù hợp nhất ở những nơi thích hợp nhất. Chúng tôi sử dụng 'nhóm mục tiêu tùy chỉnh' trên các nền tảng truyền thông xã hội cho Smulie (và các chiến dịch liên quan) qua quảng cáo Google, Youtube, Tiktok, cho phép những nền tảng này hiển thị quảng cáo cá nhân hóa. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo từ những nền tảng này, bạn có thể hủy đăng ký trực tiếp trên chúng. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc hủy đăng ký không đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy quảng cáo của Chordify nữa, vì chúng tôi cũng nhắm mục tiêu quảng cáo đến nhóm đối tượng tổng quát, trong đó bạn có thể là một phần.

 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi:

Chúng tôi cũng lưu trữ dữ liệu cá nhân để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi ghi lại cách bạn nhấp chuột để phân tích những bài hát được phát nhiều nhất, chế độ học bạn ưa thích, và tỷ lệ mở thư để kiểm tra xem bản tin của chúng tôi có phù hợp không.

            2. Các quyền của bạn:

Để gửi ý kiến, nhận xét hoặc khi không đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hello@smulie.io. Để bảo vệ quyền lợi của bạn, chỉ cần gửi email với thông tin cụ thể về dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn chúng tôi xoá thông tin cá nhân liên quan, chúng tôi sẽ thực hiện ngay, trừ khi có lý do pháp lý hoặc nguyên nhân khẩn cấp ngăn chúng tôi làm điều này. Sau khi thông tin được xoá, bạn sẽ nhận được xác nhận. Nếu không thể xoá hết thông tin, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết. Hãy ghi rõ yêu cầu của bạn nếu cần thiết.

Nếu có thông tin không chính xác hoặc lỗi thời về bạn, hãy tự chỉnh sửa trong cài đặt của bạn trong ứng dụng. Hoặc thông báo cho chúng tôi về các thay đổi cần thiết, chúng tôi sẽ  hỗ trợ bạn.

Bạn có thể Thu hồi sự cho phép của mình, ví dụ như không muốn nhận email (bạn có thể thực hiện điều này trong cài đặt hoặc qua liên kết trong email được gửi bởi Smulie) hoặc thông qua trang cài đặt bảo mật của Google tại https://security.google.com/settings/security/permissionsNếu bạn muốn rút lại sự cho phép cho bất kỳ xử lý dữ liệu nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Việc thực hiện yêu cầu xoá thông tin có thể mất tối đa 7 ngày vì những lý do sau:

 • Cần thiết cho các công việc quản lý, như xử lý thanh toán hoặc hoàn trả, bao gồm các quy trình loại bỏ thông tin trùng lặp.

 • Chúng tôi giữ lại tài khoản của bạn trong vòng 7 ngày sau khi đã xoá, vì chúng tôi hiểu rằng quyết định rời bỏ có thể quan trọng hơn so với dự định ban đầu. Mặc dù tài khoản đã bị xoá ngay lập tức và trở nên không hiển thị cũng như không hoạt động, nhưng thời kỳ giữ lại này cho phép người dùng tái kích hoạt tài khoản nếu cần thiết.

Thông tin Quảng cáo và Tiếp thị  

Bạn có thể hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị theo các cách sau:

• Quản lý cài đặt thông báo 

Bạn có thể tắt thông báo đẩy hoặc thay đổi ưu tiên thông báo bất cứ lúc nào trong ứng dụng hoặc trong cài đặt thiết bị của bạn.

• Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích 

Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng truy cập Mạng Quảng cáo Khởi nghiệp (https://www.networkadvertising.org/choices) hoặc Liên minh Quảng cáo Số (https://www.aboutads.info/choices). Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo trực tuyến nữa. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chọn quảng cáo bạn thấy.

Không theo dõi và Cài Đặt Trình duyệt khác 

Chúng tôi không phản hồi các tín hiệu "không theo dõi".   

Quyền riêng tư theo địa phương cụ thể 

Bạn có thể có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, tuỳ thuộc vào luật pháp địa phương. Trong một số trường hợp, yêu cầu truy cập quyền có thể phải được xác minh. Ví dụ: cư dân của California hoặc Liên minh châu Âu có thể có các quyền lợi và lựa chọn bổ sung. Vui lòng tham khảo Phần 7 (Quyền riêng tư California) và Phần 8 (Quyền riêng tư Liên minh châu Âu) dưới đây.

Người nhận bên thứ ba:

Chúng tôi ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Đối với mục đích quảng cáo cá nhân và hợp tác với các công ty khác gửi cho bạn các khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt phù hợp với sở thích của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau đây cho các mục đích được mô tả dưới đây


• Bộ phần mềm phát triển (SDKs) hoặc nền tảng quảng cáo và phân tích
Chúng tôi sử dụng SDK để hỗ trợ một số chức năng cho các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm quảng cáo và phân tích. Mỗi nền tảng có chính sách bảo mật riêng và các thực hành bảo vệ dữ liệu của riêng mình.
 
• AdColony
https://www.adcolony.com/privacy-policy/  


• Apple Search Ads
https://www.apple.com/legal/privacy/  


• Facebook Ads Manager
https://www.facebook.com/privacy/explanation
 
• Facebook Business Suite
https://www.facebook.com/privacy/explanation
 
• Google Ad Manager
https://policies.google.com/privacy
 
• Google AdMob
https://policies.google.com/privacy
 
• Google Analytics
https://policies.google.com/privacy
 
• Google Firebase
https://policies.google.com/privacy
 
• InMobi
https://www.inmobi.com/privacy-policy/
 
• IronSource
https://www.is.com/wp-content/uploads/2019/03/ironSource-Privacy-Policy.pdf
 
• Kidoz
https://kidoz.net/website-and-kidoz-sdk-privacy-policy/
 
• Liftoff
https://liftoff.io/privacy-policy  


• Mintegral
https://www.mintegral.com/en/privacy/
 
• Tapjoy
https://www.tapjoy.com/legal/players/privacy-policy/
 
• TikTok Ads
https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy
 
• Twitter Ads
https://twitter.com/en/privacy
 
• Unity Ads
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
 
• Vungle
https://vungle.com/privacy/
 
• Fyber
https://www.digitalturbine.com/fyber-services-privacy-statement/

• BrightSDK
https://bright-sdk.com/privacy-policy
 

Trong việc sử dụng một số tính năng cao cấp của Smulie , bạn có thể chọn trở thành một đồng đẳng trong mạng lưới Bright Data. Bằng cách làm như vậy, bạn đồng ý đã đọc và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ của EULA Bright :  https://brightdata.com/legal/sdk-eula. Bạn có thể tùy chọn không tham gia vào mạng lưới Bright Data bằng cách nhấp vào Cài đặt -> Nút Indexing Web

Bạn sẽ nhận được nhân vật hoặc bài hát miễn phí trong việc sử dụng an toàn một số tài nguyên của thiết bị của bạn, chỉ trong một cách không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của thiết bị. Bạn có thể tắt chức năng này từ menu cài đặt. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại https://www.smulie.io/privacy-policy và Chính sách Quyền riêng tư của SDK tại https://brightdata.com/legal/sdk-privacy để biết thêm thông tin chi tiết.

Các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Liên kết đến bên thứ ba không phải là sự chứng nhận của Smulie . Hơn nữa, Chính sách Quyền riêng tư này cho Simpia, Beat Battle Duel, Music Night Battle, HDPiano không điều hành hoặc bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho bên thứ ba. Với điều này trong tâm trí, quan trọng là bạn xem xét chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào bạn truy cập hoặc sử dụng.
             3. Liên kết

Bằng cách sử dụng các liên kết YouTube (video được nhúng) trên các nền tảng của Simpia, bạn tin tưởng không chỉ vào Simpia mà còn vào YouTube với thông tin của bạn. Vui lòng đọc YouTube Privacy Policy của YouTube nếu bạn cần giúp đỡ để hiểu thông tin họ thu thập, lý do họ thu thập nó, và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất khẩu và xóa thông tin của mình.

            4. Lưu giữ dữ liệu

Smulie . sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ, nếu chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật pháp áp dụng), giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Smulie. cũng sẽ lưu trữ Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng thường được lưu trữ trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để lưu trữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

            5. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
 
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin chúng tôi giữ. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm các biện pháp sau:  

 1. Kết nối An toàn qua Giao thức Truyền tải Siêu Văn bản An toàn (HTTPS)

 2. Mã hóa Lớp Sockets An toàn (SSL)

 3. Mã hóa Lớp Truyền tải An toàn (TLS)

Rất tiếc, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào đạt được độ an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi không thể giảm rủi ro xuống mức không, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn nhất có thể.

            6. Thông tin từ nguồn thứ ba:
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn thứ ba, bao gồm các nguồn thương mại có sẵn, như các trang mạng xã hội và cơ sở dữ liệu công cộng (nếu được phép theo luật pháp).

 1. Nguồn thứ ba: Đăng nhập qua Facebook

 2. Mục đích thu thập: Để người dùng có thể tương tác xã hội trong sản phẩm của chúng tôi

            7. Cookies and Other Và công nghệ theo dõi khác
Chúng tôi sử dụng các công cụ sau:

 1. Firebase Analytics

 2. Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác (như web beacon hoặc pixel) để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng hỗ trợ chúng tôi nhớ cài đặt và ưu tiên của bạn, đăng nhập vào tài khoản của bạn và bảo vệ dịch vụ của chúng tôi.

            8. Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại  CALIFORNIA
 
Đạo luật Quyền riêng tư người tiêu dùng California (CCPA) yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin đối với cư dân California. Điều này bao gồm mô tả về các thể loại cụ thể trong các thực tiễn dữ liệu của chúng tôi.
CCPA cũng cung cấp quyền truy cập, xóa hoặc từ chối bán dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm hướng dẫn để thực hiện những quyền này dưới đây.
Nếu bạn hoặc người đại diện có quyền muốn thảo luận hoặc thực hiện quyền theo CCPA, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hello@smulie.io. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung để xử lý yêu cầu của bạn.


Phân loại Dữ liệu cá nhân
 
Nếu bạn là cư dân California, dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn có thể thuộc các danh mục sau đây của "thông tin cá nhân," theo định nghĩa của CCPA:
 
• Các nhận dạng
Bao gồm các thông tin nhận dạng cá nhân như tên và thông tin liên hệ của bạn, cũng như các nhận dạng duy nhất liên quan đến trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
 
• Thông tin thương mại
Bao gồm thông tin thanh toán của bạn và lịch sử mua hàng với Smulie.
 
• Thông tin cá nhân
Bao gồm tuổi của bạn, giới tính, tình trạng hôn nhân, xu hướng tình dục, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và điều kiện y tế.
 
• Thông tin sinh học
Bao gồm dấu vân tay của bạn, nếu bạn sử dụng nó để xác minh danh tính của mình trong các dịch vụ của chúng tôi.
 
•  Thông tin hoạt động Internet hoặc mạng lưới
Bao gồm lịch sử duyệt web của bạn và tương tác với quảng cáo, trang web và ứng dụng của chúng tôi, cũng như tương tác của thiết bị, trình duyệt và ứng dụng của bạn với dịch vụ của chúng tôi.
 
• Dữ liệu định vị vị trí
Bao gồm vị trí của thiết bị, được xác định bằng GPS, địa chỉ IP hoặc cảm biến trên thiết bị của bạn.
 
• Thông tin âm thanh ,điện tử ,hình ảnh và tương tự
Bao gồm ảnh, video và nội dung hoặc tập tin khác mà bạn tạo, tải lên hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 
• Thông tin công việc, thông tin việc làm hoặc giáo dục
Bao gồm lịch sử công việc và quá trình học vấn của bạn.
 
• Suy luận từ bất kỳ thông tin trên
Bao gồm bất kỳ hồ sơ hoặc tóm tắt nào về bạn dựa trên thông tin được thu thập.
 
Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này và cách thông tin có thể được chia sẻ. Vui lòng tham khảo Mục 3 (Thông tin Cá Nhân được Sử Dụng) và Mục 4 (Thông Tin Cá Nhân được Chia Sẻ).
 
Cách truy cập dữ liệu của bạn
 
Bạn có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Smulie  hoặc trong cài đặt tài khoản của bạn: Người dùng có thể liên hệ qua email của nhà phát triển để xóa dữ liệu cá nhân của họ
 
Nếu chúng tôi bán dữ liệu cá nhân của bạn, bạn cũng có quyền biết dữ liệu cá nhân đã được bán và các danh mục của bên thứ ba đã mua nó.
 
Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền biết các danh mục dữ liệu cá nhân đã được tiết lộ.
 
Cách yêu cầu xóa dữ liệu của bạn
 
Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các hướng dẫn sau:

 • Liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc thư thông thường

 • Người dùng có thể liên hệ qua email của nhà phát triển để xóa dữ liệu cá nhân của họ

  
Nếu chúng tôi có thể xác minh yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi. Để xác minh yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng do bạn cung cấp để phù hợp với dữ liệu cá nhân mà ứng dụng đã lưu giữ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ cũng thực hiện điều tương tự. Xin lưu ý rằng có những trường hợp ngoại lệ, như khi dữ liệu cần được lưu trữ vì lý do pháp lý hoặc để bảo vệ an ninh của Simpia, Beat Battle Duel, Music Night Battle, HDPiano.

 
Chúng tôi cũng có thể không thể xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu cần thiết để:
  

 • Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn, như hoàn thành giao dịch, đáp ứng các điều khoản bảo hành hoặc triệu hồi, hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu bởi bạn;

 • Bảo quản và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, trang web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm phát hiện và ngăn chặn sự cố an ninh, hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động bất hợp pháp;

 • Nhận biết và sửa lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm hoặc chức năng người dùng dự kiến;

 • Thực hiện quyền lợi pháp lý của chúng tôi, hoặc đảm bảo người khác có thể thực hiện quyền lợi pháp lý của họ, bao gồm quyền tự do ngôn luận;

 • Tuân thủ Luật quyền riêng tư Truyền thông Điện tử California;

 • Thực hiện nghiên cứu công cộng hoặc đánh giá từ đồng nghiệp trong lợi ích công cộng, miễn là chúng tôi đã nhận được sự đồng ý thông tin từ bạn;

 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện có; hoặc

 • Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bên trong, một cách hợp pháp và hợp lý, trong ngữ cảnh mà bạn cung cấp nó. 

  
Làm thế nào để từ chối việc bán dữ liệu cá nhân của họ

 
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn thực hiện quyền này, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi sau này bạn trực tiếp cho phép chúng tôi làm như vậy.
 
Để từ chối việc bán dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@smulie.io.
 
Marketing trực tiếp từ bên thứ ba
 
Luật "Shine the Light" của California cho phép bạn từ chối việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị trực tiếp một lần trong mỗi năm dương lịch.
 
Để từ chối việc tiết lộ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@smulie.io.
            9.  Quyền bảo mật dữ liệu của liên minh Châu Âu
 
Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát (GDPR) cung cấp cho người dùng tại Liên Minh Châu Âu những quyền bảo mật nhất định. Chúng tôi làm việc để cung cấp tất cả người dùng và khách hàng những quyền sau đây, trừ những ngoại lệ pháp lý:
 
• Quyền biết thông tin
Bạn có quyền biết về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 
• Quyền truy cập
Bạn có quyền yêu cầu và nhận một bản sao của dữ liệu cá nhân của mình.
 
• Quyền sửa đổi
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác.
 
• Quyền xóa dữ liệu
Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình.
 
• Quyền hạn chế xử lý
Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế hoặc giới hạn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 
• Quyền chuyển giao dữ liệu
Trong một số trường hợp, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình dưới một định dạng có thể chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ khác.
 
• Quyền phản đối
Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi dừng mọi hoặc một phần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng có những trường hợp ngoại lệ, như khi chúng tôi có lý do hợp pháp để tiếp tục.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, lợi ích hợp pháp, cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn và bất kỳ cơ sở pháp lý xử lý nào khác. Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc dưới đây.
Nếu bạn có câu hỏi hoặc lo ngại về việc thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại thuanttqq@smulie.io. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý theo yêu cầu của GDPR. Chúng tôi sẽ thông báo nếu cần thông tin bổ sung từ bạn để thực hiện yêu cầu của bạn.
Bạn cũng có quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát châu Âu có thẩm quyền.
 
            10. Quyền riêng tư trẻ em
 
Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trực tuyến là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi [13] một cách có ý định.
Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa nó ngay lập tức, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại nó.
Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ muốn xem xét hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào thu thập từ con của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@smulie.io.

            11. Liên hệ

 Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi hoặc ý kiến về Chính sách Bảo mật này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email:  Hỗ Trợ Khách Hàng Email: hello@smulie.io 

 • Điện thoại:  +84 903982259 

 • Hoặc địa chỉ: Smulie  L12-17, Richmond city, 207a Nguyen Xi, ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam 

Smulie

 207 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 0903 982 259

 hello@smulie.io

 www.smulie.com

Mạng xã hội

© Copyright Smulie. All Rights Reserved